Wednesday, December 14, 2011

నీ పదసారస రతులకు - కృష్ణామాచార్య కృతి

నీ పదసారస రతులకు - NCh కృష్ణామాచార్య కృతి  , హైమవతి రాగం(?) 
Audio :  TK Sisters

నీ పదసారస రతులకు నిఱయబాధలుండునే రామ

తాపత్రయమనియెడు పెను దావమందు చిక్కుకొనక

మనసున నీ మంత్రమహిమ, మఱి నాల్కను నామమహిమ
ఒనఱ వీనులందు నీ గుణోత్తర మహిమ
ఘనముగ రోమాంచమడఱ తనువు మఱచి ఆడి పాడి
అనవరతము వర్ధిల్లు మహామహులకు రామ సదా

No comments: