Sunday, April 15, 2012

జయ జయ జయ జానకీకాంత , jaya jaya janaki kanta , nata- పురందరదాసు కీర్తన , నాట రాగం


Audio link : ML Vasanta kumar
Audio link : Violin : A Kanyakumari
Audio link : Carnatica Brothers

జయ 
జయ జయ జానకీకాంత జయ సాధుజనవినుత
జయతు మహిమానంద జయ భాగ్యవంత


ఆనుపల్లవి
దశరథ మహావీరే/దరథాత్మజ వీర దశకంఠసంహారే
పశుపతీశ్వరమిత్ర పావనచరిత్ర
కుసుమబాణస్వరూప కుశలకీర్తికలాప
అసమసాహసశిక్ష అంబుజదలాక్ష


చరణం:
సామగానవిలోల సాధుజనపరిపాల
కామితార్థవిధాత కీర్తిసంజాత
సోమసూర్యప్రకాశ సకలలోకాధీశ
శ్రీమహావీర రఘువీర సింధుగంభీర
చరణం:
సకలశాస్త్రవిచార శరణుజనమందార
వికసితాంబుజవదన విశ్వమయసదన
సుహృతమోక్షాధీశ సాకేతపురవాస
భక్తవత్సల రామ పురందరవిఠల

No comments: